W podkarpackiej w miejscowości Harasiuki otwarto nowy most. Obiekt jest częścią większej inwestycji dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od Zarzecza do granicy województwa.

Nowa przeprawa przez rzekę Tanew kosztowała około dziewięciu milionów złotych. Most jest dłuższy i szerszy od poprzedniego i co najważniejsze – ma większą nośność. A to oznacza, że mogą po nim jeździć ciężkie samochody. Wcześniej było to niemożliwe.

- Dzięki prowadzonym od lat inwestycjom, nasz region jest liderem w kraju pod względem długości zbudowanych lub zmodernizowanych dróg rożnych kategorii – mówił marszałek Mirosław Karapyta. – Dostępność komunikacyjna regionu to jeden z priorytetów samorządu, dlatego w 2013 roku zaplanowane w budżecie wydatki na inwestycje drogowe są wyższe niż w latach ubiegłych. Przeznaczyliśmy na nie ponad 430 milionów złotych – podkreślił marszałek.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 858, oprócz mostu w Harasiukach, powstanie także wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65. Wartość całej inwestycji to ponad 23 miliony złotych, z tego blisko 20 milionów pochodzi z funduszy unijnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.