30 września w godzinach popołudniowych został otwarty obustronny ruch na moście w Sulejowie. Oznacza to koniec utrudnień w ciągu drogi krajowej nr 12.

Prace związane z realizacją kontraktu rozpoczęły się w czerwcu br. W lipcu wykonawca rozpoczął frezowanie starej nawierzchni, a następnie  wykonanie nowej. W celu zapewnienia przejazdu przez most przez cały okres remontu, budowa przebiegała dwuetapowo. Podczas prac na jednym pasie jezdni ruch kołowy odbywał się drugą stroną. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów, obiekt został zabezpieczony systemem stalowych barier ochronnych.

Całość prac wykonawca (firma Skanska) zakończy do 30 listopada br.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na moście oraz na dojazdach do obiektu (łącznie 120 metrów), poszerzenie chodników, wymianę barier ochronnych i balustrad, krawężników, wpustów ulicznych, dylatacji oraz izolacji. Ponadto, umowa zawierała wzmocnienie stalowej konstrukcji mostu, oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją.

Po remoncie nie tylko zostanie wzmocniona konstrukcja obiektu, ale i poprawi się bezpieczeństwo pieszych, ponieważ chodniki, poszerzone o 30 cm z każdej strony, zostaną odseparowane od jezdni barierami ochronnymi.

***

Ponad stumetrowy most w Sulejowie znajduje się w ścisłym centrum miasta, a dodatkowo łączą się tutaj drogi krajowe nr 12 i 74. Obecnie w ciągu doby przez most przejeżdża około 17,5 tysięcy pojazdów, z czego znaczna część to samochody ciężarowe - trasa łączy ze sobą granice zachodnią (Łęknica) i wschodnią (Dorohusk).

Sulejowski most został wybudowany przed II wojną światową. W wyniku działań zbrojnych doznał poważnych uszkodzeń, odbudowany został w 1948 roku. Ostatni remont przeprowadzony był 20 lat temu. Z uwagi na jego wiek, stan techniczny i bezpieczeństwo wymagał natychmiastowej naprawy.

 

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.