Most na Wiśle w Szczucinie w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko - Tarnów ma nową nawierzchnię. Wykonawca inwestycji realizowanej od ubiegłego roku zgłosił w sierpniu 2013 zakończenie prac budowlanych.

Ruch po moście odbywa się bez ograniczeń. Trwają prace porządkowe wokół obiektu i kompletowanie dokumentacji do odbioru technicznego, który rozpocznie się we wrześniu.

Remont mostu w Szczucinie rozpoczął się w 2012 roku i był realizowany w dwóch etapach z przerwą w okresie zimowym. W ubiegłym roku wyremontowana została połowa mostu od strony województwa świętokrzyskiego, w tym roku prace prowadzone były na połowie obiektu od strony województwa małopolskiego. W ramach remontu obiektu wymienione zostały m.in. nawierzchnia, izolacja, a także beton w płycie pomostu. Naprawione zostały także uszkodzenia konstrukcji mostowej.

W czasie remontu na moście obowiązywał ruch wahadłowy. Koszt robót to około 3 miliony złotych.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.