Złożony przez Urząd Miasta Mysłowice wniosek o dofinansowanie uwzględniony został na ostatecznej liście rankingowej wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości po 3 mln zł dla dwóch zadań inwestycyjnych, tj.: przebudowy ulicy Piastów Śląskich (szacowany koszt realizacji zadania 8,7 mln zł) oraz przebudowa ulicy 3 Maja (szacowany koszt realizacji zadania ok. 7 mln zł).

Inwestycje dotyczą:

- przebudowy ulicy Piastów Śląskich od ul.Dzierżonia do ul. Kopalnianej wraz z budową ronda małej średnicy na skrzyżowaniu z ul.Kopalnianą, przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową i budową chodników i zatok autobusowych,przebudową sygnalizacji dla pieszych,

- przebudowy ulicy 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia w Mysłowicach wraz z budową dwóch rond małej średnicy, budową kanalizacji deszczowej, chodnika, zatok autobusowych, przebudową oświetlenia ulicznego.

Przeznaczone do remontu ulice położone są w ciągu dróg powiatowych w rejonie Kopalni Mysłowice Wesoła. Ruch kołowy generowany jest przede wszystkim przez samochody ciężarowe odbierające węgiel (punkt odbioru węgla usytuowany jest przy ul. Piastów Ślaskich). Ponadto w rejonie tych ulic znajdują się szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, przychodnie zdrowia, zabudowa wielorodzinna. Przebudowa ulic poprawi bezpieczeństwo pieszych, zwiększy dostępność do instytucji, jednostek usytuowanych w dzielnicy Wesoła oraz uaktywni tereny inwestycyjne prywatne i gminne. Hasłem przewodnim drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jest bezpieczeństwo, dostępność i rozwój. Drogi, na które miasto złożyło wnioski o dofinansowanie spełniają wszystkie te kryteria.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.