W ostatnim tygodniu na odcinku A4 Tarnów – Dębica codziennie pracowało 800 osób i 350 maszyn budowlanych. Na długości ponad 7 kilometrów autostrady A4 położona jest wiążąca, czyli przedostatnia warstwa bitumiczna.

Gotowy jest wiadukt na granicy miejscowości Straszęcin i Żyraków, nad budowaną autostradą, w ciągu drogi powiatowej biegnącej od Dębicy w kierunku miejscowości Zdziarzec. Wraz z budową wiaduktu przebudowany został 1,1 km drogi powiatowej nr 1180. Po uzyskaniu pozwolenia od WINB nowy obiekt zostanie udostępniony kierowcom.

Będzie to już piąty wiadukt na trasie budowanej autostrady, po czterech wiaduktach, w ciągach dróg powiatowych, jeżdżą już pojazdy. Do końca ubiegłego roku oddane zostały wiadukty w miejscowościach: Brzozówka, Nowe, Jaźwiny i Borowa.

Trwają prace na 22 obiektach mostowych m.in. betonowano płyty i stożków, montowano bariery i układano izolację. Na estakadzie E-118 zabetonowano kolejne segmenty ustroju nośnego.

Na głównym ciągu autostrady A4, jezdniach lewej i prawej ułożono w sumie:
- 2,340 km pierwszej warstwy podbudowy bitumicznej,
- 4,420 km drugiej warstwy podbudowy bitumicznej,
- 1,780 km warstwy wiążącej WMS.

Na około 32% całej trasy jest ułożona warstwa wiążąca nawierzchni.

Trwają także prace przy odwodnieniu (montaż drenażu krawędziowego i odcinającego, wykonanie studni drenarskich i kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału) i melioracji (wykonanie wykopów, umacnianie dna, skarp i rowów ażurami). Wykonywane są urządzenia teletechniczne, a w przyszłym tygodniu planowane są dalsze prace na trasie głównej przy budowie nasypów oraz wzmacnianiu i profilowaniu skarp.Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.