Trwają prace nad projektem wydatkowania europejskich środków w latach 2014-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi właśnie analizę potrzeb i zadań, jakie mogłyby się znaleźć w regionalnym programie operacyjnym.

Lokalne samorządy mogą zgłaszać do marszałka propozycje inwestycyjne. Swoją listę poda także Kalisz. Propozycje kaliskich zadań podzielone są na cztery kategorie. Jedną z nich jest drogownictwo. W tej grupie znalazły się następujące zadania:

1. Połączenie na terenie Kalisza dwóch dróg krajowych nr 12 i nr 25, tj. budowa kolejnego odcinka obwodnicy miasta Kalisza w ciągu krajowej nr 25, na odcinku od węzła przy al. Wojska Polskiego do drogi krajowej nr 12 (ul. Poznańska), z uwzględnieniem rozwiązań zapewniających realizację II etapu tej trasy z wylotem w miejscowości Niedźwiady – Kokanin.
2. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 450 (w kierunku na Wieruszów) i drogi krajowej nr 12 - z drogą krajową nr 25, tj. przedłużenie ul. Szlak Bursztynowy od ul. Łódzkiej do ul. Stawiszyńskiej.
3. Połączenie drogi wojewódzkiej nr 470 (w kierunku na Turek i Koło) z drogą krajową nr 12, tj. przedłużenie ul. Stanisława Moniuszki od skrzyżowania w rejonie firmy AGRO-STAR do ul. Łódzkiej.
4. Połączenie drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 450 (w kierunku na Wieruszów), tj. budowa odcinka drogi publicznej (zbiorczej) od ul. Zachodniej do ul. Rzymskiej z przebudową i rozbudową ulicy Zachodniej.
5. Rozbudowa drogi krajowej nr 25, tj. budowa drugiej jezdni w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od ronda Westerplatte do ul. Godebskiego, wraz z przebudową połączenia z ul. Stawiszyńską,
6. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej (drogi krajowej) od skrzyżowania z ul. Warszawską do granic miasta, w tym likwidacja osuwiska w rejonie ul. Łęgowej,
7. Rozbudowa ulic w ciągu dróg wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Częstochowskiej, wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej,
8. Rozbudowa ul. Szlak Bursztynowy, tj. budowa drugiej jezdni na odcinku Rondo Ptolemeusza - ul. Łódzka.
9. Rewitalizacja ulic w Śródmieściu miasta wraz z utworzeniem parkingów buforowych (parkingi wielopoziomowe).
10. Rozbudowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych - w celu powiązania miasta z gminami ościennymi.
11. Przebudowa węzła na drodze krajowej nr 25 w rejonie al. Wojska Polskiego wraz z budową drogi publicznej - obsługującej tworzącą się strefę gospodarczą Dobrzec Zachód - część południowa.

Z propozycji wybrane zostaną te, które kaliski samorząd przekaże marszałkowi.

Źródło: UM Kalisz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.