Nagroda za Plany Mobilności w miastachKomisja Europejska po raz pierwszy ufundowała nagrodę dla władz lokalnych, która ma zachęcać do tworzenia i przyjmowania w miastach planów mobilności, a następnie ich zgłaszania na stronie dotherightmix.eu. Za SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można otrzymać nawet 10 tys. euro nagrody.

W założeniu SUMP ma być zintegrowanym planem mobilności dla osób i towarów, poruszającym takie zagadnienia jak poprawa bezpieczeństwa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu,  poprawę jakości środowiska miejskiego oraz dostępności systemu transportowego.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas powiedział, że Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pomogą zaproponować mieszkańcom miast i miasteczek taką ofertę transportową, która zaspokoi ich potrzeby w zakresie mobilności. W całej Europie obserwujemy, że zaangażowanie obywateli, uświadomienie im problemu, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności oraz późniejsza akceptacja zaproponowanych  rozwiązań, są korzystne na wszystkich etapach tworzenia planu. Zapewnia to jego legitymizację oraz poprawia ogólną jakość. Zatem nagroda za SUMP ma na celu wyrażenie uznania za działania w zakresie miejskiej mobilności.

Wszystkie miasta należące do Unii Europejskiej są uprawnione do ubiegania się o tę nagrodę. Komisja nie wymaga nawet od władz lokalnych przeprowadzenia całego procesu opracowania i wdrożenia planu mobilności, aby nie stwarzać ograniczeń dla zgłaszających i umożliwić zakwalifikowanie się większej liczbie miast.

Wnioski można składać na stronie www.dotherightmix.eu do 9 listopada br. Następnie jury złożone z ekspertów wyłoni laureata, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. euro na wspieranie lokalnych działań podnoszących świadomość na temat zrównoważonego transportu miejskiego.

Nagroda za SUMP jest częścią kampanii Komisji Europejskiej dotyczącej zrównoważonej mobilności w miastach. Jest ona związana ze zbliżającym się Europejskim Tygodniem Mobilności, który trwa od 16 września każdego roku, a kończy się 22 września Dniem bez Samochodu. Kampania jest organizowana przez Generalną Dyrekcję ds. Mobilności i Transportu i finansowana z Programu Inteligentna Energia w Europie – unijnego programu wsparcia dla nie-technologicznych działań w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Sustainable Urban Mobility Campaign

Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.