7 lutego Komisja Europejska ogłosiła sześciu finalistów dwóch konkursów, które miały wyłonić miasto najlepiej promujące i rozwijające zrównoważone oraz przyjazne środowisku rozwiązania w zakresie mobilności.

Komisarze UE Siim Kallas i Janez Potočnik 6 marca przedstawią laureatów obu konkursów (z Europejskiego Tygodnia Mobilności oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) na wspólnej ceremonii rozdania nagród w Théâtre du Vaudeville w Brukseli.

Nagroda Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wyróżnieniem dla władz lokalnych uznanych za najlepsze w edukowaniu społeczności na temat zrównoważonej mobilności oraz rozwiązań dotyczących zrównoważonego transportu miejskiego. Zwycięskie miasto, wybrane zostaje przez grono niezależnych ekspertów ds. transportu, którzy oceniają wszystkie wnioski. Laureat ma szansę, z pomocą profesjonalnego producenta, stworzyć trzyminutowy film promocyjny o swoich osiągnięciach. Dodatkowo, wraz z innymi finalistami konkursu, będzie promowane jako przykład dobrych praktyk. W 2012 roku wpłynęło 30 aplikacji z 15 krajów.

W 2012 roku do ścisłej czołówki zakwalifikowało się 6 miast: Budapeszt (Węgry), Gävle (Szwecja),Krosno Odrzańskie, Larnaka (Cypr), Leon (Hiszpania), Lublana (Słowenia), Östersund (Szwecja),Sofia (Bułgaria), Vitoria Gasteiz (Hiszpania), Zagrzeb (Chorwacja). Finalistami zostały oba szwedzkie miasta oraz chorwacki Zagrzeb.

Gävle, zwycięzca konkursu z 2009 roku, zostało znów docenione za niezwykle zróżnicowany program działań oraz zachęcanie obywateli do konstruktywnego dialogu na temat ulepszenia planów mobilności. Ponadto, w Dniu bez Samochodu, Gävle oraz sąsiednie miasto Östersund, konkurowały ze sobą w zakresie zwiększenia liczby przejazdów autobusami. Europejski Tydzień Mobilności był również okazją do otwarcia nowych ścieżek rowerowych czy poprawy infrastruktury transportu publicznego.

Östersund postawiło sobie za cel uwolnienie od paliw, inwestuje więc w pojazdy elektryczne i odpowiednią do tego infrastrukturę. Podczas Tygodnia Zrównoważonej Mobilności mieszkańcy miasta mogli np. bezpłatnie korzystać z nocnych autobusów, korzystając z podkładek z pubów jako biletów. Na parkingach instalowane były tymczasowe, ciekawie zaprojektowane zielone przestrzenie, na które mieszkańcy mogli głosować i wygrywać bilety autobusowe lub do kina.

Chorwacka stolica wykazała się znaczną kreatywnością w zakresie udziału obywateli w Europejskim Tygodniu Mobilności. Program działań obejmował miejski fitness, konsultacje, sesje edukacyjne oraz przeprojektowanie parkingów na rzecz infrastruktury rowerowej. Na terenie miasta w wybranych punkach kontrolnych sprawdzano jakość powietrza i natężenie hałasu.   

Z kolei o nagrodę w konkursie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej co roku walczą miasta i regiony, które opracują i realizują najlepsze plany trwałego rozwoju w zakresie mobilności. Plany są tworzone przez władze lokalne i określają rozwiązania mające pomóc w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom miejskiej mobilności. Laureat jest również wybierany przez eksperckie jury, a nagrodą jest 10 tys. euro na wsparcie działań podnoszących świadomość o zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2012 roku o tę nagrodę walczyło 29 miast z 12 krajów.

Jury wybrało trzy miasta: brytyjskie Aberdeen, słoweńskie Ljutomer i francuskie Toulouse, które doceniono m.in. za niezwykłe zaangażowanie i wkład społeczny w procesie tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności.

W Aberdeen skupiono się na poprawie jakości powietrza dzięki wyprowadzeniu z miasta pojazdów ciężarowych na obwodnicę oraz rozwoju transportu publicznego, gdyż blisko 1/3 gospodarstw domowych Aberdeen nie posiada własnego samochodu.

W Ljutomer skoncentrowano się na zmianę polityki transportowej, która dotychczas skupiona na samochodach, powinna w większym stopniu rozwijać transport publiczny. Jury doceniło w tym przypadku również, niezwykłe jak na Słowenię, zaangażowanie społeczne w procesie tworzenia planu.

W Toulouse od wielu lat obserwowano stały wzrost liczby mieszkańców, a co za tym idzie również samochodów. W rozwoju sieci transportu publicznego skupiono się nadmiernie na budowie metra, zaniedbując inne rozwiązania. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej tego miasta ma na celu przede wszystkim nadrobienie tych zaległości.

Źródło: dotherightmix.eu

Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.