Po kilku miesiącach wytężonych robót dobiegła końca największa tegoroczna inwestycja drogowa w Skierniewicach, czyli budowa nowej drogi i mostu na rzece Łupi.

Budowa ponad 550-metrowej drogi i 63-metrowej przeprawy mostowej to od lat oczekiwane przedsięwzięcie. Realizacja tego zadania zwiększyła bezpieczeństwo i komfort mieszkańców Skierniewic, ożywiając znaczną część miasta dotychczas odciętą przez dwa przejazdy kolejowe i rzekę.

W ramach zadania firma Skanska, która była generalnym wykonawcą robót, nie tylko od podstaw wybudowała nową konstrukcję mostu, ale także przebudowała skrzyżowania w ulicach Waryńskiego, ul. Łowickiej i Armii Krajowej. Wybudowano dodatkowo kanalizację deszczową, sieć energetyczną i wodociągową. W obrębie skrzyżowania powstały także chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Na budowę mostu miasto pozyskało 2,2 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dotacja pozwoliła pokryć blisko 50% kosztów budowy przeprawy (całość ok. 4,8 mln zł). Cała inwestycja kosztowała prawie 10 mln zł.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.