Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przebudowę miejsc przełomowych na administrowanych drogach. Termin składania ofert upływa 19 sierpnia br.

Zamówienie ŚZDW w Kielcach zostało podzielone na 7 zadań wytypowanych w poszczególnych Obwodach Drogowych. Zakres robót obejmuje wzmocnienie konstrukcji wytypowanych odcinków dróg poprzez wgłębną przebudowę lub wymianę poszczególnych warstw konstrukcji wraz z odbudową warstw bitumicznych, utwardzenie poboczy oraz odtworzenie odwodnienia jezdni. Na części powierzchni odcinków przewiduje się usunięcie poprzez frezowanie warstw bitumicznych, a następnie wbudowanie nowych warstw bitumicznych. Technologia robót została określona w SST dla każdego z poszczególnych zadań.

Zadanie nr 1 (na terenie OD Zgórsko) to roboty na drodze wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz, zadanie nr 2 (OD Łopuszno) to droga wojewódzka nr 785 Ciężkowice - Żytno-Włoszczowa, miejscowość Danków, oraz droga wojewódzka nr 728 Grójec - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów, miejscowość Radoska, a zadanie nr 3 (OD Pińczów) obejmuje prace na drodze wojewódzkiej nr 766 i drodze wojewódzkiej nr 768. Z kolei zadanie nr 4 (OD Staszów) to roboty na drogach: nr 758 Iwaniska-Ciszyca w m. Błonie i Ciszyca, nr 758 Iwaniska-Ciszyca w m. Kujawy, nr 757 Opatów-Stopnica w m. Gryzikamień, Wzory i Wygiełzów. Zadanie nr 5 (OD Nowa Słupia) dotyczy drogi wojewódzkiej nr 752 Górno - Rzepin, odcinek w m. Jadowniki. Zadanie nr 6 (OD Ostrowiec Świętokrzyski) to z kolei roboty na drogach: nr 754 Ostrowiec Św. - Czekarzewice I, odcinek przez Ostrowiec Św., jezdnia prawa, nr 777 Sandomierz-Maruszów na odcinku przez m. Zawichost ul. Ostrowiecka, a zadanie nr 7 (OD Tempoczów) na drogach: nr 768 Jędrzejów - Brzesko w m. Dobiesławice, nr 783 Olkusz - Skalbmierz w m. Szarbia, nr 768 Jędrzejów - Brzesko w m. Dziekanowice.

Termin wykonania tych prac wyznaczono na 15 października br.

Źródło: ŚZDW Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.