25 października zostanie oficjalnie przekazany do użytku gruntownie wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 151 na trasie Węgorzyno - Ińsko.

Droga nr 151 to trasa prowadząca z południa na północ Polski, a dokładniej z Gorzowa Wielkopolskiego do Świdwina. 10-kilometrowy wyremontowany odcinek przebiega przez malownicze tereny Ińskiego Parku Krajobrazowego. W miejscowościach, przez które przechodzi droga, zbudowano chodniki, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, na trasie odnowiono przydrożne rowy. Wykonano również tzw. obejście miejscowości Storkowo. Przebudowa tej drogi kosztowała ponad 13 mln złotych. Niemal całość tej kwoty stanowiły środki unijne w ramach projektu systemowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Oddanie do użytku drogi Węgorzyno - Ińsko zamyka październikowy kalendarz wydarzeń zachodniopomorskich drogowców, którzy w tym miesiącu oddali do użytku siedem inwestycji. Wartość tych zadań wyniosła około 141,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków RPO wyniosło około 133,5 mln zł, natomiast łączna wartość wszystkich zadań na drogach wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WZ opiewa na kwotę 518 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 380 mln zł.

Oprócz tych inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanych jest kilkadziesiąt projektów drogowych. Z tych zaplanowanych na lata 2007-2013 zakończono i oddano do użytku 18 inwestycji drogowych. W trakcie realizacji jest 9 następnych inwestycji. Dzięki unijnemu wsparciu przebudowano i zmodernizowano szereg obiektów mostowych, w tym wiadukt w Białogardzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.