W Łodzi powstanie kolejna droga rowerowa. Nowa ścieżka o długości 3,6 km będzie zbudowana wzdłuż al. Śmigłego Rydza (po stronie zachodniej) na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Broniewskiego.

Wzdłuż całej drogi powstaną przejazdy, a także w poprzek jezdni al. Śmigłego-Rydza na skrzyżowaniach z ul. Przybyszewskiego, Grota-Roweckiego, Dąbrowskiego i wokół ronda Broniewskiego.

Droga będzie miała szerokość 2,5 m z miejscowymi przewężeniami, a nawierzchnia będzie asfaltowa. Zostanie także wyremontowany chodnik obok drogi. Przy wiadukcie nad dawną bocznicą w rejonie ul. Zbiorczej (kolej Scheiblerowska) droga zostanie poprowadzona w poziomie zero, obniżenie terenu zostanie zniwelowane. Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 stycznia 2014 r.

Źródło: ZDiT Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.