Znaczne usprawnienie ruchu lokalnego między powiatem kieleckim a Skarżyskim w obrębie gmin Łączna i Zagnańsk zapewni nowa droga dojazdowa Występa - Barcza. Dziś trasa zostanie udostępniona kierowcom.

Droga dojazdowa Występa – Barcza o długości około 2,5 km, zlokalizowana po zachodniej stronie nowej trasy ekspresowej S7 na granicy Węzła Kielce Północ i odcinka Skarżysko-Występa, przyczyni się do usprawnienia ruchu lokalnego na styku powiatów kieleckiego i skarżyskiego, głównie w obrębie gmin Łączna i Zagnańsk. Pokonywane przez mieszkańców odcinki zostaną skrócone o co najmniej kilka kilometrów. To usprawni także komunikację zbiorową w obrębie gmin.

W ramach nowej drogi wybudowany został wiadukt nad linią kolejową Warszawa – Kraków. Przetarg na budowę drogi dojazdowej ogłoszony został w 2011 roku, a budowa rozpoczęła się w 2012 roku. Koszt inwestycji to 12 mln złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.