Dziś w Elblągu planowane jest wprowadzenie zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Browarnej, na odcinku od ul. Brzeskiej do wjazdu do browaru.

Zmiana polegała będzie na przełożeniu ruchu kołowego na nowo wybudowaną wschodnią jezdnię przy ul. Browarnej. Zamknięta dla ruchu zostanie tym razem jezdnia zachodnia.

Wczoraj wprowadzono już zmiany w dotychczas funkcjonującej tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Browarnej, na odcinku od ul. Jaśminowej do wjazdu na teren straży pożarnej. Zmiana polega na udostępnieniu dla ruchu kołowego zachodniego pasa tego odcinka jezdni. Zamknięty został wschodni pas, łącznie z dojazdem do niektórych budynków. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy listopada.

Źródło: UM Elbląg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.