Dzięki unijnemu wsparciu w województwie zachodniopomorskim powstanie ścieżka rowerowa na nasypie po rozebranej linii kolei jednotorowej. Początek trasy znajdzie się na skrzyżowaniu z ulicą Ciepłowniczą w Pyrzycach. Koniec prawie 9-kilometrowej trasy wyznaczona została w obrębie Brzeska.

Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 3,7 mln zł, jednak 2,7 mln zł pokryje dofinansowanie z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Inwestycja jest kolejnym etapem zrealizowanego już projektu tj. ścieżki rowerowej, której trasa przebiegała od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Efektem końcowym pierwszego etapu inwestycji było włączenie trasy do regionalnej sieci ścieżek rowerowych „Tysiąca Jezior” przechodzących kolejno przez gminy: Przelewice, Barlinek, Lipiany, Myślibórz, Dębno, oraz „Trasy Nadodrzańskiej” przechodzącej przez gminę Gryfino, Chojna, Mieszkowice, które tworzą integralną całość ze szlakiem nadodrzańskim biegnącym po stronie niemieckiej.

Na fragmencie obszaru, przez który prowadzić będzie planowana inwestycja przebiega jeden z korytarzy ekologicznych. Nowa ścieżka ułatwi dostęp do naturalnych szlaków turystycznych w kierunku jeziora Miedwie prowadzących przez Ogród Dendrologiczny w Przelewicach aż do Puszczy Barlineckiej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników zaplanowano montaż znaków pionowych oraz znaków poziomych. Posadzone zostaną żywopłoty na odcinku miejskim i poręcze stalowe oddzielające użytkowników ścieżki od drogi. Ponadto zakupione zostaną 4 stojaki dziesięciostanowiskowe na rowery, które zostaną ustawione na ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach oraz w Mechowie, Letninie i Brzesku.

Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2014 roku. Projekt będzie realizowany w ramach Osi 5. Turystyka, Kultura i Rewitalizacja, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.