Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wprowadza nowe oznakowanie na jezdni i torowiskach tramwajowych. Są to piktogramy z symbolami tramwajów w 234 lokalizacjach oraz stref Tempo 30 i skrzyżowań równorzędnych w 49 miejscach.

Po raz pierwszy na gdańskich jezdniach pojawiły się piktogramy, czyli obrazkowe oznaczenia wjazdów w strefy TEMPO 30 oraz strefy skrzyżowań równorzędnych.

W 49 miejscach pojawiły się właśnie dwa rodzaje piktogramów:
- przed oznakowaniem pionowym B-43 (strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h) umieszone zostały na jezdni białe piktogramy znaku B-33, czyli ograniczenie prędkości do 30 km/h z napisem STREFA. Umieszczonych zostało pilotażowo 38 takich znaków.
- w miejscach, gdzie wprowadzono strefę skrzyżowań równorzędnych rozmalowane zostały piktogramy znaku A-5 (skrzyżowanie równorzędne) oraz napis STREFA – na początek w 11 lokalizacjach.

{gallery}stories/0_wiadomosci_drogowe/_zewnetrzne/um-gdansk/piktogramy{/gallery}

- Będziemy kontynuować oznakowanie, szczególnie stref skrzyżowań równorzędnych (w miejscach gdzie wprowadzane będą takie nowe strefy) – zapowiada dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski. - Wszystko po to, żeby kierowcy mogli prawidłowo zachować się na skrzyżowaniu. Chcemy uzupełniać też takie skrzyżowania o linie warunkowego zatrzymania na wszystkich wlotach. Może to pomoże kierowcom na szybsze przyswojenie sobie "zasady prawej ręki" – wyjaśnia dyrektor.

Znakowane są też przejścia dla pieszych przez torowiska tramwajowe. Pojawiają się tam piktogramy z symbolami tramwajów oraz strzałkami wskazującymi kierunek jazdy tramwaju. Łącznie będą to 234 znaki.

Każdego roku dochodzi w Gdańsku do kilku wypadków tramwajowych, w których poszkodowanymi są piesi. Przyczynami są zazwyczaj nieostrożne wejścia lub wejścia przy czerwonym świetle na torowiska. Co roku na przejściach przez torowisko ginie co najmniej jeden pieszy (tak było w latach 2010-2014). Najtragiczniejszy był rok 2009, kiedy na torowiskach zginęło aż 5 pieszych.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.