Od 1 sierpnia w Toruniu zaczną działać nowe parkomaty. Kierowcy będą mieć możliwość wnoszenia opłat m.in. przy użyciu karty zbliżeniowej czy regulowania opłaty dodatkowej w najbliższym automacie. 

Dziś (31 lipca) po godzinie 18.00 zostaną wyłączone stare i uruchomione nowe parkomaty, tak aby zachować ciągłość wnoszenia opłat.

- Nowe parkometry to nowe możliwości. Kierowcy za postój będą mogli płacić nie tylko bilonem, ale także płatniczą kartą zbliżeniową. Z takiej możliwości korzystają obecnie jedynie  kierowcy w Warszawie, Krakowie i Łodzi - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.
 
W nowych parkomatach będzie można również uiszczać opłatę dodatkową (określaną potocznie karą) otrzymaną w przypadku nieopłaconego parkowania. W praktyce, kierowca, który otrzyma wezwanie, będzie mógł wybierać w parkomacie funkcje opłaty dodatkowej. Za pomocą klawiatury wprowadzi nr wezwania, potem wrzuci pieniądze lub zapłaci kartą. Na dowód wniesienia opłaty otrzyma pokwitowanie. Po otrzymaniu wezwania sprawę będzie można załatwić w parkomacie, a nie, tak jak dotychczas, jedynie w kasie Miejskiego Zarządu Dróg. Nowe urządzenia zostaną przystosowane do obsługi karty miejskiej, której wprowadzenie planowane jest w 2015 roku w ramach projektu kolei metropolitalnej BiT City. Parkomaty będą wyposażone w baterię słoneczną i akumulatory. Nie ma więc konieczności ich podłączania do energii elektrycznej.

Zainstalowaniem i obsługą nowych parkomatów zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu firmą City Parking Group S.A. Umowa została zawarta na 6 lat, jej wartość wynosi ponad 5,3 mln zł.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.