W miejscowości Słupia zostaną przebudowane dwa obiekty mostowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705. Zakres prac obejmuje rozbiórkę dwóch dotychczasowych mostów i budowę w ich miejscu przepustów wraz z dojazdami.

Nowe obiekty zyskają klasę obciążeń „A” (50 t). Roboty potrwają do końca września tego roku, a ich koszt wyniesie 1,75 mln zł.

Na czas robót zostanie zamknięty odcinek drogi nr 705 w Słupi. W związku z tym wprowadzone zostaną objazdy.

Objazdy dla pojazdów do 3,5 t:
- w kierunku na Jeżów oraz w kierunku na Skierniewice - drogą powiatową przez miejscowość Byczki i Gzów,
- w kierunku Słupi oraz Krosnowa od Skierniewic – drogą gminną od miejscowości Słupia Gaj do miejscowości Słupia Borki,
- w kierunku Słupi oraz Krosnowa od Jeżowa - drogą powiatową od Jeżowa do miejscowości Gzów, następnie drogą powiatową do drogi gminnej i dalej trasą objazdu w kierunku Skierniewic.

Objazdy dla pojazdów powyżej 3,5 t:
- jadące z Łodzi w kierunku Skierniewic, drogą krajową nr 72 przez Jeżów i Rawę Mazowiecką, a następnie drogą wojewódzką nr 707 do Skierniewic,
- jadące ze Skierniewic drogą nr 705, ulicami Kopernika oraz Rawską (DW 707), a następnie przez Rawę Mazowiecką (DW 707) do Jeżowa (DK 72).

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.