Przejazd przez skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 964 i 975 w Biskupicach Radłowskich (powiat tarnowski) stanie się bezpieczniejszy i bardziej płynny dzięki budowie ronda. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się przebudowa skrzyżowania, która ma potrwać zaledwie 3,5 miesiąca.

Przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 964 Szczurowa-Biskupice Radłowskie z drogą nr 975 Żabno-Radłów zrealizuje Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Inwestycja o wartości 3,8 mln zł obejmuje również remont drogi między Żabnem a Biskupicami Radłowskimi.

Skrzyżowanie nie zostanie zamknięte, dopiero w ostatniej fazie prac, przy budowie wlotów ronda, konieczne będzie zastosowanie ruchu wahadłowego.

Remont drogi między Żabnem a Biskupicami obejmie trzy odcinki o łącznej długości prawie 1,8 km. Jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów, a konstrukcja drogi wzmocniona. Poza remontem jezdni między Żabnem a Biskupicami wykonawca wyremontuje skrzyżowania z bocznymi drogami, zjazdy i zatoki autobusowe. Zostaną też wykonane 1,5-metrowe pobocza.

Remont drogi potrwa do końca listopada tego roku. W tym czasie na remontowanych odcinkach okresowo będzie obowiązywał sterowany ręcznie ruch wahadłowy.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.