Kolejne torowiska na Śląsku czeka gruntowna modernizacja. Na zlecenie Tramwajów Śląskich ruszają inwestycje w Sosnowcu i Katowicach. Już we wrześniu rozpoczną się prace o wartości prawie 41 mln zł.

Inwestycja obejmuje m.in. modernizację istniejącego i dobudowę drugiego toru przy ul. Sobieskiego w Sosnowcu, modernizację torowiska na ul. Piłsudskiego do granicy z Katowicami i na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Sobieskiego. Gruntowny remont przejdą też tory na ul. Małachowskiego (odcinek od ul. Mościckiego do Ronda Gierka). Na terenie Katowic prace obejmą dobudowanie drugiego toru na odcinku 1,5 km na ul. Sosnowieckiej.

Inwestycja ta jest częścią większego projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie. Projekt „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 800 mln zł brutto. Swoim zasięgiem prace modernizacyjne obejmują torowiska w głównych miastach Aglomeracji Górnośląskiej: Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Zabrzu.

Dzięki realizowanemu projektowi zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej. Po zakończeniu inwestycji komunikacja tramwajowa będzie sprawniejsza i bardziej niezawodna. Poprzez wprowadzenie na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetu dla tramwajów poprawi się również komunikacja między miastami, a czas przejazdu pomiędzy miastami skróci się o około 5-10%.

Po przebudowie platform przystankowych podróż tramwajem będzie bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Uciążliwości związane z hałasem i drganiami przy przejeździe tramwajów zostaną zminimalizowane przez zastosowanie w torowisku otuliny z profili gumowych tłumiących hałas.

Modernizacja potrwa 16 miesięcy i będzie realizowana przez konsorcjum polskiej i czeskiej jednostki Skanska.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.