Kończy się budowa łącznicy pomiędzy autostradą A1 i drogą krajową nr 15 w Gronowie. Inwestycja była połączona z odnową części drogi wojewódzkiej nr 646. Budowa autostrady pomiędzy Toruniem i Kowalem wymusza też zmiany na innych drogach wojewódzkich.

Wraz z budową trasy szybkiego ruchu pomiędzy Łodzią i Gdańskiem przebudowywane są też drogi niższego rzędu w jej  bezpośrednim sąsiedztwie. W ten sposób modernizowany jest znaczny fragment drogi wojewódzkiej nr 646 łączącej miejscowości Turzno i Brzeźno z drogą krajową nr 15. - W ostatnich latach od podstaw powstał 500 metrowy odcinek przebiegający pod autostradą A1 – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – W tym miesiącu zakończyła się również budowa wiaduktu nad łącznicą autostrady i drogi krajowej nr 15. W ten sposób zmodernizowany został kolejny blisko półkilometrowy odcinek wojewódzkiej drogi.

Wkrótce wznowione zostaną też przerwane prace przy autostradzie A1 na odcinku Toruń-Kowal. Wraz z ta inwestycją powstają między innymi wiadukty nad trasą szybkiego ruchu w ciągach dróg Wojewódzkich: nr 291 (w Otłoczynie), nr 301 (w pobliżu m. Tadzin), nr 265 (w Kruszynie) i nr 269 (w Czerniewicach). - Budowa autostrady wymusza też  przesunięcie drogi nr 252 Inowrocław-Włocławek w rejonie powstającego węzła Brzezie na północ. Nowy odcinek będzie liczył ponad kilometr. Nasza droga przebiegać będzie pod autostradą. Po wschodniej stronie wiaduktu w miejscu połączenia drogi nr 252 z łącznicą umożliwiającą wjazd i zjazd z autostrady powstanie również rondo. Podobne rozwiązanie powstaje w Odolionie, gdzie autostrada przebiega nad drogą wojewódzką nr 266 i biegnącą do niej równolegle linią kolejową z Aleksandrowa do Ciechocinka. Zjazd i wjazd na drogę wojewódzką będzie odbywał się poprzez rondo – dodaje Mirosław Kielnik.

Do czasu zakończenia inwestycji za naprawę dróg wojewódzkich stanowiących dojazdy do placu budowy odpowiadają wykonawcy. Regulują to umowy podpisane pomiędzy  ZDW w Bydgoszczy i konsorcjami odpowiedzialnymi za budowę.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.