Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchemDo 31 stycznia br. trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 1018) rozszerzyła zastosowanie jej przepisów również na drogi położone w strefach ruchu. Ponadto powierzyła wojewodzie obowiązek sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ruchu na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu, natomiast zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych w strefie ruchu powierzyła podmiotowi zarządzającemu tymi drogami. W projektowanych zatem przepisach rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem dodano strefę ruchu i tym samym drogi wewnętrzne w strefach ruchu zostaną objęte wymaganiami w zakresie zarządzania ruchem. Wprowadzane rozwiązanie zapewni procedurę postępowania:

- przy opracowaniu i wdrożeniu projektów organizacji ruchu dla strefy ruchu przez organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych,

- wojewody w sprawowaniu nadzoru nad zarządzaniem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach BIP Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Komentarze  
Mibi
+2 #1 Mibi 2013-01-05 21:24
Czyli projekty organizacji ruchu drogowego decydujące o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego nadal wykonywać będą mogli wszyscy? Po co więc kończyć studia na kierunku inżynieria ruchu drogowego, skoro można się bawić w inżyniera ruchu bez jakichkolwiek kwalifikacji? Po co te bajki o poprawianiu bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach, skoro nie zaczyna się od podstaw?
Cytować | Zgłoś administratorowi
zdwgustowany
0 #2 zdwgustowany 2013-01-10 16:43
Z całym szacunkiem, ale trzeba być urzędnikiem wysokiego szczebla, żeby zaproponować par.4 ust.1a. A jeszcze uzasadnienie i ocena skutków wprowadzenia regulacji to już mistrzostwo "wiedzy" autora tego przepisu. Pogratulować. Właśnie tacy urzędnicy ciężko pracują swoją "wiedzą" na opinię całej administracji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.