Nowoczesne parkomaty na ulicach Warszawy240 nowoczesnych, funkcjonalnych parkomatów pojawi się w centrum Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich zdemontuje stare parkomaty, a  w ich miejsce zostaną zamontowane zupełnie nowe urządzenia. Nowa estetyka i funkcjonalność mają przede wszystkim służyć kierowcom.

Zarząd Dróg Miejskich zakupił parkomaty, które pozwolą zaoszczędzić przede wszystkim  czas. Są one bowiem wyposażone w klawiaturę, od teraz na wydruku  potwierdzającym opłatę za parkowanie będzie można wpisać numer rejestracyjny pojazdu. Co to zmieni dla użytkownika Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego? W przypadku złożenia przez kierowcę reklamacji przyspieszy to proces reklamacyjny, a przede wszystkim wzrośnie procent pozytywnie rozpatrywanych reklamacji, co stanowi wymierną korzyść dla uczestników dróg.  Kolejnym ułatwieniem i oszczędnością czasu będzie możliwość wykonywania płatności kartą debetową poprzez system płatności zbliżeniowych  PayPass i PayWave. Wystarczy przyłożyć kartę w odpowiednie miejsce, a parkometr pobierze odpowiednią kwotę, nie będzie konieczności podawania pinu. Nowe urządzenia w odróżnieniu od swoich poprzedników będą zasilane baterią słoneczną. Starsze parkomaty są zasilane przez baterię, która doładowuje akumulator, ten z kolei zasila całe urządzenie.

Po raz pierwszy Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na montaż i konserwację parkomatów z firma zachodnią. Francuska firma, która jesienią zasili rynek warszawski na całym świecie posiada 180.000 parkomatów, w samej Europie 50.000. Nowoczesne urządzenia o światowym standardzie zasilają głównie rynek Francji, Anglii i Krajów Beneluksu. Największa strefa istnieje w Paryżu. Teraz to się zmieni, w tym roku obok Nowego Jorku, firma zamontuje urządzenia również w Warszawie.

Źródło: ZDM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.