Pierwszego dnia XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014, tj. 22 października br., odbędzie się konferencja pt. „Drogi i szlaki rowerowe - nowe możliwości”. Jej organizatorem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Intensywny rozwój ruchu rowerowego w Polsce powoduje, że niezbędne są zmiany w projektowaniu i budowie tras rowerowych. Po nowelizacji m.in. „Prawa wodnego” pojawiły się nowe uwarunkowania prawne w tym zakresie. Podczas Targów „Infrastruktura” 2014, organizowanych przez firmę MT Targi Polska, eksperci z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odniosą się do zmian oraz omówią aspekty techniczne projektowania i budowy tras rowerowych. Konferencja skierowana jest do projektantów i wykonawców dróg i szlaków rowerowych.
 
Pierwsza część konferencji poświęcona będzie zmianom w ustawodawstwie, które pozwalają na budowę nowych bezpiecznych tras rowerowych poza pasami drogowymi. Znowelizowana ustawa „Prawo wodne” wprowadza pojęcie „drogi rowerowej”, która nie jest drogą publiczną. Pojawia się więc możliwość jej lokalizacji np. na koronie wału przeciwpowodziowego.

Specjaliści z IDBiM, Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Sekcji Rozwoju Ruchu Rowerowego ZTM omówią zmiany, jakie wprowadza ustawa oraz przekażą informacje pomocne przy wdrażaniu nowych projektów.

Druga część konferencji dedykowana będzie projektowaniu, technologii i parametrom budowy dróg rowerowych. Prelegenci omówią m.in. praktyczne aspekty budowy turystycznych tras rowerowych dalekiego zasięgu i ich projektowania na różnym podłożu gruntowym. W trakcie wykładów przedstawiciele IBDiM przybliżą również rodzaje nawierzchni dróg i szlaków rowerowych. Na zakończenie obu części konferencji przewidziany jest czas na dyskusję.

Konferencja odbędzie się 22 października 2014 w godzinach 12.30-16.00 w sali konferencyjnej „D” na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja u organizatora oraz wniesienie opłaty w wysokości 100 zł netto. Zapisu należy dokonać do 16 października br. Więcej informacji na temat konferencji oraz targów znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

Patronat Honorowy nad targami objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Stanisław Żmijan - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Targom patronują również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.