Urząd Marszałkowski w Lublinie podpisał umowę z wykonawcą na realizację projektu „Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”. Inwestycja będzie współfinansowana przez Program Rozwój Polski Wschodniej.

Most w miejscowości Kamień otworzy kolejne połączenie drogowe Lubelszczyzny z Mazowszem i Świętokrzyskiem. Poprawi się również dostęp do terenów inwestycyjnych oraz licznych atrakcji turystycznych regionu. Powstaną szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne pomiędzy ośrodkami centralnymi (zwłaszcza Lublinem) a pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Obecnie, aby przedostać się na drugą stronę Wisły z miejscowości Kamień trzeba pokonać kilkadziesiąt kilometrów. Najbliższe mosty - w Annopolu i Puławach - odległe są o co najmniej godzinę jazdy samochodem. Nowy most oznacza skrócenie czasu podróży. Przeprawa przez most w Kamieniu będzie zajmowała około 3 minut, w zależności od natężenia ruchu. Nowy most pozwoli na spięcie drogą wojewódzką nr 747 (Iłża - Konopnica) tras krajowych (Białystok - Lublin - Rzeszów). Projekt jest realizowany na granicy dwóch województw: lubelskiego (powiat Opole Lubelskie, gmina Łaziska, miejscowość Kamień) i mazowieckiego (powiat Lipsko, gmina Solec nad Wisłą, miejscowość Solec nad Wisłą).

Most w Kamieniu ma mieć ponad 1 km długości i szerokości 20 m, w tym: dwupasowa jezdnia (7 m), pasy awaryjne (po 2,5 m), lewostronny chodnik ze ścieżką rowerową (4 m) i chodnik prawostronny (1,5 m). Most będzie wyposażony w obustronne oświetlenie uliczne, bariery energochłonne i balustrady ochronne oraz system odwodnienia z kanalizacją deszczową z separatorami oleju, służącymi do oczyszczania zaolejonych wód deszczowych z dróg. Projekt przewiduje również budowę dróg dojazdowych do mostu (droga wojewódzka nr 747), obsługujących pobliskie zabudowania oraz zapewniających dojazd do obwałowań Wisły. Długość całej inwestycji wyniesie około 2 km, w tym ponad 1 km stanowi most, a ponad 795 metrów droga dojazdowa.

Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum trzech firm, w którym liderem jest Energopol - Szczecin S.A.

Całkowity koszt projektu „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych” to ponad 272 mln zł, planowane dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) wynosi 126 mln zł. Ponadto do realizacji zaplanowano kolejną inwestycję na Lubelszczyźnie, ściśle powiązaną z budową mostu w Kamieniu. Jest to projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Konopnica na odcinku Konopnica - Kamień”.

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.