Kończy się budowa nowego mostu w Rosnowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168 (województwo zachodniopomorskie). Dzięki poszerzeniu obiektu, poprawią się warunki ruchu na tej trasie.

W najbliższym czasie na moście i dojazdach zostanie położona warstwa bitumiczna. Ostatnim etapem będzie montaż barier. Przed dopuszczeniem do eksploatacji, obiekt musi otrzymać od nadzoru budowlanego pozwolenie na użytkowanie. Gdy dokument zostanie wydany, nowy most zostanie otwarty, a wykonawca przystąpi do rozbiórki mostu tymczasowego, który przez kilka miesięcy służył kierowcom podróżującym drogą nr 168.

Stary obiekt, który został rozebrany, powstał w latach 60. minionego wieku. Most był już mocno wyeksploatowany i nie spełniał aktualnych norm dotyczących nośności i szerokości tego typu obiektów. Nowy most został poszerzony do ponad 11 metrów. Projekt przewidywał ponadto wykonanie elementów odwodnienia i nowych dojazdów.

Wykonawcą obiektu jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Arbet ze Stargardu Szczecińskiego, które zgodnie z przetargiem ma wykonać go za ponad 2,3 mln zł.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.