W najbliższy wtorek (12 lutego) zainteresowani Słupszczanie będą mogli uczestniczyć w prezentacji publicznej projektu pn.: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21” (tzw. „ring miejski”). Podczas prezentacji będzie można zapoznać się szczegółowo z planowanym nowym przebiegiem trasy oraz zakresem rzeczowym inwestycji.

Projekt zakłada przebudowę istniejących odcinków dróg przeznaczonych na nowy przebieg drogi krajowej nr 21 przez Słupsk poprzez kompleksową koncepcję budowy ringu miejskiego - drogi międzydzielnicowej pozwalającej na komunikację lokalną oraz tranzytową z pominięciem centrum miasta. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy.

Zakres prac etapu I obejmuje: przebudowę istniejącego odcinka ulicy Koszalińskiej od ul. Szczecińskiej do ul. Grottgera oraz budowę nowego odcinka ulicy Koszalińskiej od ul. Grottgera do ul. Poznańskiej, budowę wiaduktu nad linią kolejową dla klasy obciążeń A. Efekty: 1,84 km dwujezdniowej drogi, 2 skrzyżowania typu rondo, 62-metrowej długości wiadukt nad torami kolejowymi, kategoria ruchu – KR4, nośność jezdni 115 kN/oś.

Zakres prac etapu II obejmuje: przebudowę ul. 11 Listopada i ul. Piłsudskiego oraz budowę nowego odcinka ulicy od ul. Piłsudskiego do ul. Grunwaldzkiej. Efekty: 3,4 km dwujezdniowej drogi, 6 skrzyżowań typu rondo, kategoria ruchu – KR4, nośność jezdni 115 kN/oś.

Zakres prac etapu III obejmuje: przebudowę ul. Braci Staniuków oraz budowę nowego odcinka jednojezdniowego łączącego ul. Braci Staniuków i ul. Portową, budowę wiaduktu nad linią kolejową dla klasy obciążeń A. Efekty: 1,5 km drogi, 4 skrzyżowania typu rondo, wiadukt o długości 31,60 m nad torami kolejowymi, kategoria ruchu – KR4, nośność jezdni 115 kN/oś. Ponadto zakres prac obejmuje również m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę chodników i ścieżek rowerowych, prace z zakresu odwodnienia, infrastruktury technicznej, oświetlenia, ochrony akustycznej, elementów małej architektury, zagospodarowania terenów zieleni oraz robót wykończeniowych.

W wyniku realizacji zadania powstanie trasa o wysokich parametrach użytkowych pełniąca ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta oraz regionu. Trasa ta pozwoli na poprawę warunków przejazdu przez miasto w ciągu drogi krajowej nr 21 poprzez wyprowadzenie jej przebiegu ze ścisłego centrum miasta. Ponadto nastąpi czytelne wyodrębnienie funkcji użytkowych, technicznych i eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ruchu pieszego i rowerowego. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 189,27 mln PLN, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: 160,88 mln PLN.

Planowany okres realizacji inwestycji: czerwiec 2013 r. - sierpień 2015 r. (termin rozpoczęcia realizacji uzależniony jest od uzyskania dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Źródło: UM Słupsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.