Donald Tusk zastąpił dziś Hermana Van Rompuya na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Po południu Donald Tusk spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, a jutro z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Od 1 grudnia 2009 r., na mocy traktatu z Lizbony, Rada Europejska jest jedną z siedmiu instytucji Unii. Daje Unii impulsy niezbędne do rozwoju oraz określa ogólne kierunki działań i priorytety polityczne. Nie pełni jednak funkcji ustawodawczej. W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Rada Europejska zwykle podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach podejmuje decyzje jednogłośnie lub kwalifikowaną większością głosów, zależnie od tego, co w danej sprawie mówi traktat.

Kadencja przewodniczącego trwa dwa i pół roku i może zostać jednokrotnie przedłużona.

Źródło: Rada Europejska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.