Inna filozofia przejazdu przez miasto, nowe korytarze tranzytowe, zmienione oznakowanie i jego elementy nośne, odświeżone grafiki i stylistyka, łącznie kilkadziesiąt znaków do wymiany. Tak wyglądał będzie powstający właśnie nowy System Drogowskazowy dla Miasta Gdańska.

- To nasz autorski projekt – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski. - Zaczęliśmy dostrzegać potrzebę jego stworzenia już jakiś czas temu. Powstawały nowe inwestycje, a wraz z nimi oznakowanie wyłącznie dla tych inwestycji. Do tego w miarę upływu czasu zmieniały się odgórne wytyczne dotyczące wyglądu znaków. Należało wiec to zmienić, tak żeby wszystkie drogowskazy wyglądały identycznie. Żeby żaden turysta nie miał wątpliwości jak dojechać w konkretne miejsce, które chce zwiedzić, a kierowca ciężarówki wiedział, że aby dotrzeć z Warszawy do Gdyni, wcale nie musi przejeżdżać przez centrum Gdańska – dodaje.

- Dlatego też, Dział Inżynierii Ruchu ZDiZ stworzył projekt nowego Systemu Drogowskazowego dla Gdańska. Oznakowanie to pełni bardzo w miastach ważną rolę: zapewnia odpowiednią przepustowość, pozwala też na bezpieczne korzystanie z dróg przez uczestników ruchu. Znaki kierunku powinny być bowiem tak dobrane, aby kierowca nie znający miasta mógł przejechać przez nie, korzystając tylko z ustawionych znaków i podanych na nich informacji – mówi szef działu Inżynierii Ruchu w ZDiZ, Tomasz Wawrzonek.

Właśnie zaczęło się wdrażanie nowego systemu. Podczas prac, w całym Gdańsku, wymienionych zostanie łącznie kilkadziesiąt tablic drogowskazowych. Całość robót podzielona została na etapy. W pierwszym etapie (realizowanym obecnie) przeznakowane zostanie Śródmieście Gdańska (skrzyżowania: Zwycięstwa/Błędnik/3 Maja, Błednik/Podwale Grodzkie/Wały Piastowskie/Rajska, Wały Jagiellońskie/Hucisko/Targ Drzewny; Okopowa/Armii Krajowej/Podwale Przedmiejskie/Armii Krajowej/Sikorskiego) i jedno skrzyżowanie we Wrzeszczu (al. Żołnierzy Wyklętych/al. Grunwaldzka). Drugi etap, który ruszy w październiku, to zmiana oznakowania drogowskazowego na głównym ciągu komunikacyjnym.

Wdrażany system obejmie też wytyczone na nowo korytarze tranzytowe przez Gdańsk. Powstało wiele nowych dróg, nadszedł więc czas na wyprowadzenie ruchu ciężkich aut z centrum Gdańska.

Od teraz więc:
- wyjazd z Gdańska w kierunku Łodzi sugerowany będzie nie Orunią i Świętym Wojciechem, jak dotychczas, ale trasą W-Z do Obwodowej Trójmiasta i dalej autostradą A1 lub DK91,
- sugerowany przejazd z Gdańska do Gdyni, nie przez Wrzeszcz, jak dotychczas, ale trasą W-Z i Obwodową Trójmiasta,
- oznakowane będą również dojazdy do autostrady A1.

Realizacja pierwszego i drugiego etapu zmiany oznakowania zakończy się pod koniec roku. Prace będą kosztowały ok. 400 tysięcy złotych. Natomiast szacunkowy koszt wykonania całości nowego Systemu Drogowskazowego dla Gdańska to ok. 1,2 mln zł. Pozostałe prace odbędą się w przyszłym roku.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.