W Budapeszcie, na głównej drodze wjazdowej do miasta, został zainstalowany nowy system informacyjny, którego celem jest kierowanie ruchu z dala od najbardziej zatłoczonych obszarów. System ma wskazywać kierowcom alternatywne trasy omijające wąskie gardła, którymi są głownie mosty na Dunaju.

Do niedawna w stolicy Węgier nie było jednolitego zarządzania mobilnością. Odrębne instytucje były odpowiedzialne za sieć dróg, system transportu publicznego czy ścieżki rowerowe. Zmieniło się to dopiero po utworzeniu Centrum Transportu, w którym szukano nowych, zintegrowanych rozwiązań dla transportu publicznego, rowerowego i samochodów prywatnych. Zarządzanie ruchem było wtedy bardzo ograniczone, co powodowało, że zwłaszcza pasażerowie transportu publicznego oraz użytkownicy prywatnych samochodów tracili czas stojąc w korkach. Ostatnio wdrożona zmiana – realizowana jako część unijnego projektu EasyWay – ma na celu ograniczenie tego problemu.

W ramach projektu zainstalowano kamery na drodze zjazdowej z autostrad M1/M7, która jest najbardziej ruchliwym odcinkiem w mieście. Drugą partię kamer zamontowano przy mostach na Dunaju, gdyż uznano, że przejazd przez rzekę stanowi najpoważniejsze wąskie gardło Budapesztu. Kamery są połączone z inteligentnym systemem, który zapamiętując numery tablic rejestracyjnych, oblicza rzeczywisty czas przejazdu między dwoma punktami.

System dzięki analizie zmierzonych wartości informuje kierowców za pomocą znaków zmiennej treści o preferowanych trasach przejazdu. Cały system działa w czasie rzeczywistym. Jeśli wykryje wartości skrajne, wysyła komunikaty ostrzegawcze do Działu Zarządzania Ruchem w Centrum Mobilności. Dostarcza także wiele innych informacji o ruchu.

System obsługiwany jest przez Centrum Transportu przy współpracy z Krajową Agencją ds. Autostrad. Wszystkie istotne dane o ruchu są wymieniane pomiędzy tymi dwoma operatorami. Po przeanalizowaniu szeregu opcji, zdecydowano się na najprostsze rozwiązanie: na tablicach wyświetlany jest szacowany czas podróży, a decyzja o wyborze trasy pozostawiana jest kierowcom.

Faza testowa została zakończona w czerwcu 2013 roku z zadowalającym skutkiem. System jest wiarygodny, a wstępne informacje zwrotne od kierowców są pozytywne. Bez zarzutu działa również współpraca między operatorami. Jednak potrzeba więcej czasu i badań, aby stwierdzić, czy system rzeczywiście zmniejsza zatłoczenie w mieście.

Źródło: Eltis

Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.