Zakończyła się budowa wiaduktu drogowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933. Odbiór zadania odbędzie się w najbliższy piątek.

Nowy wiadukt został wybudowany w miejscu dotychczasowego obiektu. Zlokalizowany jest w ciągu ulicy Pszczyńskiej i przebiega nad torami. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji płytkowo-belkowej z dwoma sprzężonymi dźwigarami głównymi opartymi na żelbetowych podporach. Ustrój nośny (przęsło) opiera się na przyczółkach żelbetowych posadowionych na palach. Wiadukt ma 55 metrów długości i został podniesiony w stosunku do starego o 5,5 metra. Obiekt został wyposażony w bariery ochronne, instalację odwadniającą i schody skarpowe. Powierzchnie betonowe wiaduktu zabezpieczono antykorozyjnymi powłokami malarskimi.

Oprócz tego przebudowane zostały drogi najazdowe na długości 1,5 km, sieć energetyczna oraz wykonano system odwadniania terenu, tj. kanalizację, rowy otwarte i przepusty.

Prace trwały od końca kwietnia 2011 roku i prowadzone były przy czynnym ruchu kolejowym wywożącym węgiel ze wszystkich kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tym czasie ruch pojazdów skierowany został dwukierunkowo na wiadukt sąsiedni wzdłuż jezdni południowej.

Wykonawcą zadania była Skanska. Roboty kosztowały prawie 21 mln zł i w 100% były one finansowane ze środków Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w ramach usuwania skutków szkód górniczych.

 

Źródło: Skanska/ UM Jastrzębie Zdrój

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.