Dziś i jutro (6-7 września) w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Kongresowym "AmberExpo" odbędzie się III Kongres Mobilności Aktywnej.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobilności aktywnej. Zasady te zostały sformułowane w 2010 roku w Gdańskiej Karcie Mobilności Aktywnej, podczas Pierwszego Kongresu Mobilności Aktywnej, inicjującej również powołanie stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA).

Ideą Kongresów Mobilności Aktywnej jest zwrócenie uwagi na korzyści promowania różnych form mobilności aktywnej wśród mieszkańców naszego kraju. Inicjatywa ta ma ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do owocnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 opartych na przedsięwzięciach międzynarodowych. Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Kluczową prezentację III Kongresu Mobilności Aktywnej przedstawi Hep Monatzeder, Wiceburmistrz Miasta Monachium, a temat wykładu brzmi „Monachium - rowerowa stolica Niemiec”.

Kongres jest doskonałym miejscem do podjęcia wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowców, organizacji pozarządowych, firm i ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian w przestrzeni publicznej.

Warto zaznaczyć, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

III Kongres Mobilności Aktywnej ma m.in. utrwalić zapoczątkowaną przed dwoma laty debatę i przyczynić się do wdrożenia projektów, których celem jest nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną i zagadnienie zrównoważonego rozwoju systemów mobilności w miastach i regionach.

Źródło: Kongres Mobilności

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.