Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz 11 lutego br. spotka się z Władysławem Kondratowiczem, wiceministrem w litewskim resorcie transportu. Tematem spotkania ma być wsparcie suwalskiego samorządu w staraniach o budowę obwodnicy Suwałk.

Mieszkańcy Suwałk wciąż nie poznali nawet przypuszczalnego terminu rozpoczęcia budowy tej drogi. Czesław Renkiewicz w tej sprawie kontaktował się lub rozmawiał ze wszystkimi osobami w Polsce, które mogą przyspieszyć bądź zdecydować, kiedy powstanie suwalska obwodnica, m.in. z wojewodą podlaskim, dyrektorem GDDKiA i ministrem transportu. 

Pod koniec stycznia tego roku prezydent Suwałk wystosował pismo do resortów transportu: Litwy, Łotwy i Estonii, ponieważ przebiegać przez nie będzie międzynarodowy szlak transportowy Via Baltica, którego elementem ma być suwalska obwodnica.

Wizyta Czesława Renkiewicza w Ministerstwie Transportu w Wilnie ma na celu nawiązanie współpracy przy staraniach o obwodnicę Suwałk.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.