Od piątku (7 listopada) kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Augustowa. Obwodnica została przeprowadzona koło miejscowości Raczki i nie koliduje z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Budowę obwodnicy planowano od 1992 roku. W 2007 roku rozpoczęto prace, ale w wariancie, który przechodził przez obszary chronione Natura 2000 (dolina Rospudy). Liczne protesty organizacji ekologicznych oraz sprzeciw Komisji Europejskiej zablokowały inwestycję. Pod koniec 2009 roku została wydana decyzja środowiskowa dla nowego przebiegu obwodnicy, a w 2010 GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tej drogi. Rok później została podpisana umowa na wykonanie zadania (659 mln zł) z firmą Budimex. Prace zakończyły się 27 października 2014 roku.

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 – 36,6 km. Składa się z trzech odcinków: od węzła Augustów do węzła Raczki, jest jednojezdniową drogą krajową nr 8 (21,48 km), od węzła Raczki do węzła Suwałki Południe - dwujezdniową drogą ekspresową S61 (12,75 km), trzeci, od węzła Suwałki Południe do skrzyżowania z DK nr 8, to jednojezdniowa, droga powiatowa nr 1148B (2,4 km).

W ramach inwestycji wybudowano pięć węzłów (Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe) oraz rondo na skrzyżowaniu łącznika w ciągu drogi powiatowej nr 1148B z drogą krajową nr 8, 40 obiektów mostowych, w tym 8 mostów, 18 wiaduktów i 14 przejść dla zwierząt, 36 przepustów, obwód utrzymania drogi w rejonie Węzła Raczki, ok. 80 km dróg wewnętrznych i przecinających obwodnicę dróg poprzecznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe.

Sam most przez rzekę Rospudę ma łączną długość 180 m. Z uwagi na walory środowiskowe Doliny Rospudy, wykonanie przeprawy wymagało zastosowania technologii nasuwania podłużnego, aby ograniczyć ingerencję w koryto rzeki. Most ma konstrukcję stalową z płytą żelbetową współpracującą. Waga samej konstrukcji stalowej wynosi 840 ton.

Obwodnica Augustowa jest współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wartość dofinansowania to 470,58 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.