Od 29 sierpnia obwodnica Augustowa ma już komplet dokumentów i wkrótce będzie budowana na całej długości. Pozwala na to uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację „Węzła Augustów”, który wcześniej został wydzielony z głównego projektu obwodnicy ze względu na stopień skomplikowania i konieczność ograniczenia potrzebnego terenu.

Obecna wersja „Węzła Augustów” zajmuje w przybliżeniu 6,5 ha gruntów, podczas gdy poprzednia wymagała zajęcia blisko 15 ha. To oznacza istotne obniżenie kosztów przedsięwzięcia w zakresie przygotowania inwestycji. Natomiast skrzyżowanie zrealizuje - w ramach i w cenie tego samego kontraktu - wykonawca całej obwodnicy - firma Budimex.

Przyjęte rozwiązanie zakłada realizację dwupoziomowego węzła w rejonie dzisiejszego skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i 61 przy wjeździe do Augustowa. Górą zostanie poprowadzony kierunek Obwodnica Augustowa - Białystok, dołem oś Łomża – Augustów. Całość zostanie spięta dwoma rondami i łącznicami.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.