Rozstrzygnięty został przetarg na budowę obwodnicy Brodnicy. Budowa nowej trasy omijającej centrum o długości 1,5 kilometra kosztować będzie blisko 48 milionów złotych. W najbliższych tygodniach wyłoniony ma zostać też wykonawca obwodnicy Inowrocławia. To inwestycje, które uwzględnia projekt Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na budowę obwodnic w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” rząd zarezerwował kwotę 4,7 mld złotych. Dzięki tym środkom powstanie w Polsce dwanaście obwodnic, o łącznej długości około 150 kilometrów. Na liście znalazły się dwie obwodnice na terenie Kujaw i Pomorza – Inowrocławia i Brodnicy. Środki na realizację inwestycji będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu Unii Europejskiej.

- Na obu inwestycjach skorzystają zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy, obwodnice wyprowadzają bowiem uciążliwy ruch tranzytowy poza granice miasta. To szczególnie ważne w przypadku najbardziej przecież uczęszczanych dróg krajowych. Budowę obwodnic będzie uwzględniał kontrakt terytorialny - dokument określający zakres inwestycji realizowanych w naszym regionie ze środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa w nowej perspektywie 2014-2020 – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
Nowa trasa w Brodnicy o długości 1,4 kilometra będzie przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 15 i odciąży zatłoczone centrum miasta. Nowa trasa zacznie się na obecnym rondzie Toruńskim, następnie odbije na północny-zachód i estakadą pobiegnie nad linią kolejową i ulicą Wiejską. Trasa zostanie wybudowana do obecnego skrzyżowania ulic Sikorskiego i Kolejowej. Planowane jest tam również rondo. Takie rozwiązanie oznacza, że na ważnej trasie nie będzie już konieczności zatrzymywania się na przejeździe przy ul. Kolejowej.

Obwodnica Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 zostanie wybudowana przez konsorcjum spółek z grupy Skanska. Wyboru dokonał bydgoski oddział GDDKiA w zorganizowanym przetargu, w którym wpłynęło dziesięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum stworzone przez firmę Skanska. Wykonawca zamierza zrealizować inwestycję w ciągu 13 miesięcy od daty podpisania umowy za kwotę niespełna 48 mln zł. O wyborze oferty decydowała cena (90 proc.), gwarancja (5 proc.) oraz termin realizacji.

To kolejny krok do całkowitego wyprowadzenia tranzytu z centrum Brodnicy. Wcześniej otwarta została obwodnica wschodnia, która przejęła ciężki ruch z drogi wojewódzkiej nr 560 w kierunku Rypina. Została ona sfinansowana m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich do końca lipca 2015 roku zmodernizuje też mostu w ciągu ul. Sienkiewicza.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.