Dziś na 23-kilometrowym odcinku nowej obwodnicy Kielc wprowadzona zostanie organizacja ruchu właściwa dla drogi ekspresowej.

Kierowcy mogą jeździć dwiema jezdniami i wszystkimi łącznicami węzłów nowej obwodnicy od ponad miesiąca. Dotychczas obowiązywała jednak tymczasowa organizacja ruchu, która różni się od docelowej wyłącznie ograniczeniami prędkości na niektórych fragmentach drogi. Dotychczasowe oznakowanie zostało zamienione już na docelowe.

Zgodnie z wydanym przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwoleniem na użytkowanie drogi, wykonawca inwestycji może prowadzić prace porządkowe poza obrębem samej trasy, związane m.in. z nasadzeniami zieleni do listopada br.

***

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obwodnicy Kielc to największa inwestycja drogowa na terenie województwa świętokrzyskiego realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków z Unii Europejskiej. Jej budowa rozpoczęła się w 2010 i zakończyła 22 lipca 2013 roku.

Dwujezdniowa obwodnica Kielc wydłuży fragment ekspresowej drogi S7 na terenie województwa świętokrzyskiego do blisko 50 kilometrów.  W ramach inwestycji droga biegnąca od węzła Kielce Północ do węzła Chęciny zyskała drugą jezdnię po zachodniej stronie tej już istniejącej na odcinku 22,7 km oraz pełne parametry trasy ekspresowej. Przebudowane zostały węzły w Jaworzni, Chęcinach i Kostomłotach. Ten ostatni (węzeł Kielce Zachód) jest pierwszym i największym w regionie świętokrzyskim węzłem na skrzyżowaniu dwóch dróg ekspresowych S7 i przyszłej S74, zapewnia nie tylko skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z miastem, ale i z ośrodkiem targowym. W ramach inwestycji powstało ponad trzydzieści dużych obiektów inżynierskich, w tym 18 wiaduktów, 9 mostów, 4 przejścia dla pieszych. Wybudowane zostały dwa profesjonalne Miejsca Obsługi Podróżnych. Powstały nowoczesne urządzenia związane z ochroną środowiska m.in. 3 przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, ekrany akustyczne, a także urządzenia zapewniające odwodnienie m.in. zbiorniki retencyjno-odparowujące. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 837 mln złotych, z czego 629 mln zł wyniosło dofinansowanie z UE.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.