Obwodnica Łomży została wyłączona z opinii środowiskowej dla drogi S61, ponieważ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku nie otrzymała odpowiednich dokumentów od drogowców.

 

Prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski ostrzega, że od marca przyszłego roku, ze względu na remont ulicy Wojska Polskiego, przejazd ciężarówek przez Łomżę będzie niemożliwy. Ulica Wojska Polskiego jest miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 61 i podczas jej remontu będzie obowiązywał tam zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych. - A żadną inną ulicą w mieście tego odcinka ominąć nie można - powiedział prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski.

Remont rozpocznie się w marcu przyszłego roku i potrwa do zimy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.