16 firm ubiega się o budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11.

Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest kontynuacją I etapu, który został udostępniony dla kierowców pod koniec 2009 roku. Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się poza miasto, przez co skróci się czas przejazdu droga krajową nr 11 oraz usprawni się ruch w kierunku Poznań - Ostrów Wielkopolski- Katowice, a także Kalisz - Ostrów Wielkopolski - Wrocław.
 
W ramach umowy wykonawca zoptymalizuje dokumentację projektową, a następnie wybuduje około 13-kilometrową obwodnicę, jeden węzeł drogowy, 15 obiektów inżynierskich oraz sieć dróg współpracujących.

Zaproszenie do drugiego etapu i złożenia ofert cenowych otrzymają wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą proces weryfikacji. Poza ceną na wybór będą miały wpływ termin realizacji oraz okres gwarancji. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Jej podpisanie planowane jest na połowę 2014 roku, a zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu ma nastąpić do końca 2016 roku.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.