W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyło się posiedzenie połączonych podkomisji: stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej oraz stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa.

Podczas spotkania został przedstawiony projekt Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), a także rozwiązania komunikacji na Półwysep Helski i dojazdu przez Estakadę Kwiatkowskiego do gdyńskiego portu i obiektów Marynarki Wojennej.

Koszt budowy północnej obwodnicy jest tak wysoki, że lokalne samorządy nie będą w stanie sfinansować jej samodzielnie. szacuje się, że będzie to ponad miliard złotych. Stąd pomysł, aby trasę zakwalifikować jako drogę krajową, co pozwoli uzyskać środki z budżetu państwowego.

Odwlekanie projektu oznacza marnowanie wydanych dotychczas pieniędzy. Powstało już studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, odbyły się konsultacje społeczne, zajęto się ochroną przyrody czy zabytków, więc OPAT można poprowadzić wyznaczonymi terenami bez obaw o naruszenie przepisów.
 
W projekt finansowo zaangażowane są samorządy, przez które trasa nie będzie przebiegać, na przykład Wejherowo, ale są zainteresowane zmniejszeniem natężenia ruchu na DK 6. W tej chwili od strony zachodniej, „szóstką” przejeżdża dobowo 60 tys. pojazdów, jest to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce. Budowa OPAT będzie w stanie to rozwiązać, ponieważ już wiadomo z symulacji, że budowa Trasy Kaszubskiej obniży to natężenie o około 15 tys. pojazdów dziennie.

Samorządowcy proponują przedłużenie drogi krajowej nr 7, przez Obwodnicę Trójmiasta czyli obecną krajową „szóstkę”, dalej poprzez OPAT aż do węzła drogowego w Redzie.

Źródło: UM Gdynia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.