Obwodnica Suwałk będzie kosztowała ponad 500 milionów złotych, powinna rozpocząć się na początku 2015 roku i finansowana będzie w większości z unijnego funduszu „Łącząc Europę”. Polska otrzyma z niego ponad 3,8 mld euro.

Na liście podstawowej projektów drogowych CEF znajduje się obwodnica Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61, odcinek drogi S61 od obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku oraz budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica. Realizacja obwodnicy Suwałk ma rozpocząć się na przełomie 2014/2015 roku, a zakończyć w 2016.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.