Brak obwodnicy Suwałk w przyjętym w tym tygodniu załączniku nr 6 do Programu Budowy Dróg Krajowych nie oznacza, że finansowanie tej inwestycji jest zagrożone, poinformował suwalski magistrat.

Budowa obwodnicy Suwałk w ciągu drogi krajowej S61 figuruje bowiem w innym dokumencie - w Załączniku nr 1 do rozporządzenia ustanawiającego nowy instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF), korzystający ze środków Funduszu Spójności. W ramach CEF dla Polski zostanie przeznaczona kwota w wysokości około 3,86 mld euro.

Ministerstwo transportu uznało, że droga S61 ma znaczenie nie tylko dla obszaru Polski Wschodniej, lecz również jako  międzynarodowy szlak transportowy łączący Europę południową z krajami nadbałtyckimi, więc można ją zakwalifikować jako projekt priorytetowy w ramach propozycji modyfikacji sieci TEN-T zgłoszonej przez stronę polską Komisji Europejskiej.

Budowa obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 (wraz z połączeniem drogi krajowej nr 8 z węzłem Suwałki Południe) została przewidziana wśród inwestycji planowanych do realizacji ze środków CEF w ramach projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Obecnie rozpoczęte zostały prace mające na celu przygotowanie projektu do udziału w postępowaniu konkursowym w zakresie otrzymania dofinansowania.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.