contentmap_plugin

W miniony weekend oddany został do użytku ostatni realizowany odcinek drogi ekspresowej S8 w województwie łódzkim.

Przekazany do ruchu fragment trasy między Sieradzem i Łaskiem jest najdłuższym ze wszystkich, jakie powstały na odcinku Walichnowy – Łódź i liczy 33,6 km. Podobnie jak pozostałe, ma betonową nawierzchnię i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Nawierzchnia wytrzymuje nacisk 11,5 tony na oś pojazdu.

Obecnie przejazd z Wrocławia do Łodzi trwa jedynie około 2 godzin i jest bezkolizyjny.

Na przekazany do ruchu odcinek można się dostać jednym z pięciu węzłów: Sieradz Południe, Sieradz Wschód, Zduńska Wola, Karsznice i od strony Łodzi węzeł Łask. Trasa na całej długości, zgodnie z wymogami drogi ekspresowej, została ogrodzona. Po nowej drodze można podróżować z maksymalną prędkością 120 km/h.

Odcinek został wykonany przez konsorcjum firm Dragados – Pol Aqua, a jego koszt budowy wyniósł blisko 1,4 mld zł.
„Budowa drogi ekspresowej S8 Walichnowy – Łódź” składała się z 9 odcinków, realizowanych w ramach 8 kontraktów. W ramach projektu powstało aż 114 km dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni betonowej. Wyjątkiem były tylko odcinki 3 i 7. Trzeci, będący obwodnicą Sieradza od S8 do DK 12 o długości 6 km na nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię. Siódmy, o długości 3,6 km, stanowi odcinek drogi ekspresowej S14 i ma dwie jezdnie o nawierzchni bitumicznej.

Łączny koszt budowy wszystkich 9 odcinków to ponad 4,5 mld zł.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.