Wykonawca obwodnicy Augustowa, firma Budimex zapewnia, że realizacja inwestycji idzie zgodnie z planem i zakończy się we wrześniu przyszłego roku. Firma jednak wciąż czeka na wydanie brakujących pozwoleń na budowę.

Umowę na projekt i budowę obwodnicy Augustowa Budimex podpisał z białostockim oddziałem GDDKiA w marcu 2011 r. Wartość kontraktu opiewa na 659 mln zł. Na jego realizację firma budowlana ma czas do 11 września 2014 roku.

Dariusz Blocher, prezes zarządu i dyrektor generalny Budimex SA tłumaczy, że postęp dalszych zaplanowanych prac, a w efekcie termin ukończenia budowy będzie zależał od terminu wydania pozwolenia na dalszą budowę.

– To jest największy znak zapytania. Jeżeli wszystkie procedury administracyjne będą przebiegały sprawnie i szybko, nie tak jak poprzednio – czekałem 9 miesięcy na wydanie pozwolenia – to zdążymy w czasie. Jeśli nie, to o ten czas poślizgu w procedurach będziemy musieli wydłużyć termin – mówi.

Budimex podjął się budowy obwodnicy Augustowa już po raz drugi. Plan pierwszej budowy z 2007 roku przewidywał, że droga będzie przecinać znajdujące się pod ochroną tereny Doliny Rospudy (objęte programem ochronnym Natura 2000). Dwa lata później sądy administracyjne czterokrotnie uchyliły wszelkie wydane wcześniej pozwolenia, które umożliwiały realizację tej inwestycji. W 2009 r. GDDKiA zerwała kontrakt z Budimeksem, za co firma budowlana otrzymała prawie 22 miliony złotych odszkodowania.

Mieszkańcy Augustowa czekają na obwodnicę od wielu lat, przez to miasto przejeżdża kilka tysięcy tirów na dobę. Nowa obwodnica ma mieć 36,3 km i przebiegać przez miejscowość Raczki, w wariancie uwzględniającym przebieg międzynarodowej trasy Via Baltica przez Łomżę. Na obwodnicę będą się składać: jednojezdniowy odcinek drogi krajowej nr 8 (23,3 km) i dwujezdniowy fragment trasy ekspresowej S61 (13 km).

Źródło: Newseria Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.