6 sierpnia rozpoczął się remont ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Prace zakończą się w ciągu 4 tygodni i w tym czasie kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym.

- W ramach odnowy ul. Piłsudskiego przede wszystkim ułożymy nową nawierzchnię - mówi zastępca dyrektora ZDW w Bydgoszczy, Sebastian Borowiak. -  Nie planujemy przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego. Po zakończeniu prac na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 534 wymalowane zostanie też trwałe, grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Roboty rozpoczną się od sfrezowania starej nawierzchni. Podobnie jak w przypadku innych odnów będą się one odbywały w systemie połówkowym. Kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy, które wygrało przetarg. Odnowa kosztuje 256 tysięcy złotych.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.