5 czerwca w Krakowie zakończyło się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - ODWODNIENIE 2014", szóste z kolei wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes.

Podczas dwudniowego Forum odbyło się osiem sesji dotyczących opadów atmosferycznych, bezpiecznych rozwiązań drogowych, błędów projektowych i wykonawczych, zapobieganiu niszczącemu działaniu wody i jej zagospodarowaniu, prawa, materiałów, wymagań i badań, systemów i wyrobów oraz ochrony środowiska.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 był czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.

Prawie w każdej sesji pojawiał się problem braku jasnych wytycznych w zakresie stosowania odwodnienia. Ten temat zdominował również dyskusję generalną kończącą spotkanie. Pojawiały się pytania kto powinien tworzyć i sfinansować prace nad zaleceniami, a także jaki powinny mieć one status i co powinny zawierać.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej stwierdził, że wiedzę, którą już posiadamy, po prostu należy lepiej wykorzystywać. Cztery główne problemy, według profesora, to konieczność aktualizacji przepisów związanej ze zmianami klimatycznymi, zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w projektowaniu urządzeń odwodnienia, obniżenie kosztów poprzez stosowanie środków bliskich naturze, a także rozszerzenie stosowania tzw. podręczników dobrej praktyki. Zdaniem profesora Gacy w przepisach powinny znaleźć się ogólne regulacje, a większą rolę mogłyby odgrywać tzw. podręczniki dobrej praktyki.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na rozszerzenie zakresu badań, wybór dobrej praktyki z doświadczeń zagranicznych oraz formułowanie zaleceń w sposób, który nie będzie ograniczał projektantów w wyborze i wprowadzaniu nowych rozwiązań.  

/tr>tr>

fot. Media-Pro

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.