Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne otworzyła wczoraj dwie oferty w przetargu na odcinek linii tramwajowej w ul. Bulońskiej (od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej).

O wykonanie tego zadania walczą dwa konsorcja: MTM SA/Rajbud (23 369 364,92 zł) oraz WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON (23 811 643,15 zł). Inwestor na realizację tej inwestycji przeznaczył 15 998 692,07 zł brutto.

- Gdańskie Inwestycje Komunalne muszą najpierw sprawdzić oferty pod katem ich kompletności i zgodności z wymogami przetargu. Jeśli oferty będą prawidłowe pod względem formalnym, Miasto będzie musiało podjąć decyzję w sprawach finansowych. Nie przesądzam decyzji, ale po rozstrzygnięciu wcześniejszych przetargów związanych z realizacją GPKM III B mamy rezerwy finansowe, które pozwalają nam na zrealizowanie tej inwestycji – podkreśla Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.