Oferty w przetargu na budowę zachodniej obwodnicy Chrzanowa i obwodnicy Oświęcimia zostały otwarte. W obu postępowaniach wystartowało po kilkanaście firm budowlanych z całej Polski.

Do budowy zachodniej obwodnicy Chrzanowo zgłosiło się 13 wykonawców. Złożone przez nich oferty wahają się od ok. 13,5 mln zł do 18,5 mln zł. Przedsiębiorcy deklarują, że wykonanie trasy byłoby możliwe w III kwartale 2015 r.

Z kolei w czasie otwarcia ofert dotyczących obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek okazało się, że wpłynęło 11 ofert. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót jest oszacowane od ponad 95,5 mln zł do ponad 151 mln zł. Wszyscy wykonawcy jako termin wykonania wskazali 29 września 2017 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.