contentmap_plugin

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Suwałk w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Projektuj (optymalizuj) i Buduj”.

Obwodnica Suwałk będzie przedłużeniem oddanej tydzień temu obwodnicy Augustowa. Będzie miała długość 12,8 km i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej (S61) - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas awaryjny, drogi serwisowe.  Nowa droga ominie miasto od zachodu i północy.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji, w tym m.in.: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i prawomocne decyzje administracyjne, w tym o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, budowie obwodnicy oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

GDDKiA przekaże wykonawcy jako materiał wyjściowy dokumentację obejmującą drogę ekspresową S61 na odcinku od węzła „Suwałki Południe" oraz podłączenie drogi S61 do istniejącej drogi krajowej nr 8, która została opracowana w poprzednim etapie prac projektowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.