Ostrowiec Świętokrzyski: ulica po przebudowieW Ostrowcu Świętokrzyskim zakończono przebudowę blisko kilometrowego odcinka ulicy Tragutta. Całkowity koszt zadania to ponad 2,9 mln zł. Ulica jest częścią drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestycja została sfinansowana przez samorząd województwa, a wykonawcą inwestycji było Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

O inwestycję na drodze stanowiącej do tej pory niebezpieczny, usiany dziurami i łatami wjazd do miasta od strony Kielc, władze Ostrowca Świętokrzyskiego zabiegały przez lata, ale dopiero w ubiegłym roku udało się znaleźć środki w budżecie województwa. Roboty drogowe rozpoczęły ruszyły jesienią, a zakończyły się w końcu czerwca.

Na długości około 950 metrów, od ulicy Granicznej aż do Ronda 25-lecia „Solidarności”, wybudowano kanalizację deszczową, wymieniono oświetlenie, ułożono nowe chodniki i kilka warstw nowej nawierzchni wraz z zatokami autobusowymi i skrzyżowaniami. Wykonany został także remont nawierzchni chodników, kanalizacji deszczowej z wymianą wpustów i studni na nowe oraz remont oświetlenia ulicznego. Przebudowa objęła również m.in. ustawienie stalowej bariery sprężystej na długości łuku poziomego, a w okolicach wejścia na stadion KSZO zamontowano poręcze ochronne zabezpieczające pieszych.

Źródło: UM Ostrowiec Świętokrzyski/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.